مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اصغر
نام خانوادگی:تجری
پست الکترونیک:a.tajari@hotmail.com
آدرس وب سایت:http://alitajari.blogfa.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی ، الهیات و معارف اسلامی