بررسی شیوه های تربیت جوانان در قرآن و تفاسیر
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای علی خانی نوذری
بررسی شیوه های تربیت جوانان در قرآن و تفاسیر