توازن معیشتی از دیدگاه قرآن و روایات
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای علی خانی نوذری
توازن معیشتی از دیدگاه قرآن و روایات