بررسی رابطه سرشتی معصومین (ص)با مردم بویژه در آیات و روایات
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای عبد المهدی گلستانی فرد
بررسی رابطه سرشتی معصومین (ص)با مردم بویژه در آیات و روایات