بررسی نظریه وجود اغلاط نگارشی در رسم الخط قرآن کریم
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای سعید سلیمی روز بهانی
بررسی نظریه وجود اغلاط نگارشی در رسم الخط قرآن کریم