حقوق متقابل مردم و حاکمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای رضا میرزاجانی
حقوق متقابل مردم و حاکمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه