ویژگی های مربیان و معلمان دینی از دیدگاه قرآن و حدیث
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : خانم لیلا بوستانچی
ویژگی های مربیان و معلمان دینی از دیدگاه قرآن و حدیث