فقر و تبعات آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای امیر حسین بیاتی
فقر و تبعات آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه