فقر و تبعات ان از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای امیر حسین بیاتی
فقر و تبعات ان از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه