شناخت قلب و وزیبائیها و زشتیهای آن در قرآن و نهج البلاغه
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای ناصر حسینی
شناخت قلب و وزیبائیها و زشتیهای آن در قرآن و نهج البلاغه