هدایت و اضلال و وجه انتساب آنها به خداوند در قرآن
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای مسعود کریمی
هدایت و اضلال و وجه انتساب آنها به خداوند در قرآن