ویژگیهای جامعه جاهلی و بررسی آن از دیدگاه قرآن و حدیث
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : خانم مهری مجیدیان
ویژگیهای جامعه جاهلی و بررسی آن از دیدگاه قرآن و حدیث