بررسی صحنه قیامت و ویژگی های آن در مناجات امیر المومنین (ع) در مسجد کوفه با تاکید بر آیات و روایات
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : خانم مولود عظیمی مهرآبادی
بررسی صحنه قیامت و ویژگی های آن در مناجات امیر المومنین (ع) در مسجد کوفه با تاکید بر آیات و روایات