شیطان ،توانائی ها ، عرصه و زمینه های نفوذ آن در انسانها از منظر قرآن کریم
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : خانم هایده محبی
شیطان ،توانائی ها ، عرصه و زمینه های نفوذ آن در انسانها از منظر قرآن کریم