شرح صدر پیامبران (ع)از منظر قرآن و حدیث
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : خانم معصومه براتی
شرح صدر پیامبران (ع)از منظر قرآن و حدیث