عفو و گذشت از حقوق شخصی
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : آقای احمد زاهدی
عفو و گذشت از حقوق شخصی