نقد و بررسی مساله تحریف قرآن در بین اهل سنت
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اقای سید کاظم موسوی
نقد و بررسی مساله تحریف قرآن در بین اهل سنت