بهشت و بهشتیان در قرآن و حدیث
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : آقای پاشایی
بهشت و بهشتیان در قرآن و حدیث