امید و امیدواری از منظر قرآن کریم
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : آقای حسینی تبار
امید و امیدواری از منظر قرآن کریم