نقش طهارت باطنی در فهم قرآن کریم
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : آقای حمید کمانکش
نقش طهارت باطنی در فهم قرآن کریم