بررسی رشد انسانی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : خانم عذرا پیرالی
بررسی رشد انسانی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه